Historia Koła Wędkarskiego w Ząbkach Drukuj
Wpisany przez jarek   
wtorek, 08 lutego 2011 10:29

 

Na zebranie założycielskie przybyli członkowie PZW mieszkańcy naszego miasta w liczbie 78 osób. W dniu 08-03-1989 r. przez grupę inicjatywną został przesłany protokół i lista obecności z prośbą o podjęcie stosownej Uchwały do Zarządu Okręgu.
W dniu 18-05-1989 r. poinformowano nas, że Prezydium Zarządu Okręgu PZW swą Uchwałą wyraziło zgodę na utworzenie Koła Miejskiego w Ząbkach.

Zorganizowano w dniu 14-09-1989 r. pierwsze zebranie wyborcze.
W imieniu grupy inicjatywnej powitał kolegów wędkarzy oraz zaproszonych gości przybyłych na zebranie kol. Eugeniusz Swynar.
W zebraniu uczestniczyli: Dyr. Biura Zarządu Okręgu Warszawskiego kol. Bogusław Bratkowski, Przewodniczący Komisji Finansów Okręgu Warszawskiego kol. Sławomir Manowski.
Obecnych na zebraniu było 35 członków PZW należących do innych kół.

Dalszy ciąg obrad poprowadził kol. Wojciech Gąsiorowski, zapoznając zebranych z działalnością organizacyjną samodzielnego Koła.

Porządek dzienny zaproponowany przez Przewodniczącego obrad, zebrani przyjęli jednogłośnie.

Porządek dnia:
1. Wybór Zarządu Koła Miejskiego PZW
2. Wybór Komisji Rewizyjnej
3. Wybór Sądu Organizacyjnego

W 1990 roku Koło rozpoczęło realizację statutowych obowiązków:
- pobieranie opłat członkowskich
- przyjmowanie egzaminów na kartę wędkarską
- założenie i prowadzenie ewidencji członków koła
- systematyczne zebrania Zarządu koła
Stan osobowy Koła na dzień 31-12-1990 r. wynosił 140 kolegów.

W 1991 roku , poza statutową działalnością Koła rozpoczęto współpracę z młodzieżą szkolną, poprzez organizowanie konkursów rysunkowych o tematyce związanej z ochroną środowiska, niektóre prace zostały wysłane na konkurs do Zarządu Okręgu PZW, dla zwycięzców zakupiono nagrody książkowe.

Po dziś dzień organizowane są konkursy i zawody wędkarskie dal Młodzieży, chlubą naszego Koła są zawody z okazji Dnia Dziecka organizowane, co roku na stawach w Zielonce.


 

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2011 14:55